Jag fortsätter i ett liknande spår som mitt föregående inlägg, med textil konst. Det föregående inlägget handlar om textila tryck medan detta handlar om vävd konst.

På en av våra väggar hänger en bonad som kanske föreställer chilifrukter i olika färger. Jag skriver "kanske" för att jag inte är säker på om det är meningen att det ska föreställa något eller om det bara är former som påminner om chilifrukter. Poängen är att formen, den är smalare i ena änden och vanligtvis lite krokig, inte utgår ifrån räta linjer utan ifrån svängda linjer. Alla som har sett en vävstol vet att varpen med rätlinjiga trådar går på tvären med de trådar man för fram och tillbaka med hjälp av en skyttel. Alltså är grunderna för vävning räta linjer både horisontalt och vertikalt. Det är ett konststycke i sig att väva snett och kurvigt kan man säga.

Just vår bonad med former som liknar chilifrukter är gjord av Gerd Allert. Hon var, då hon avled 2010, en konstnär som använde sig av handarbetstekniker. Hon gjorde textil konst och var en av de främsta i Sverige. Jag vill i detta inlägg visa upp några av hennes främsta konstverk. En del hänger i kyrkor och har varit svåra att fotografera så jag får nöja mig med de som ser bra ut på bild.

Från sina inre bilder skapade hon verk som både ger andra en känsla av innerlighet och förundran samtidigt som skapelseprocessen fungerade som en rening för henne själv. Det är ett mycket tålmodigt tillvägagångssätt att omvandla sina inre bilder med hjälp av vävteknik som tar så lång tid att framstå i sin helhet.

Den vävda konsten var Allerts sätt att kommunicera och många förstod hennes visuella uttryck bättre än ord. Betrakare, t.ex. i kyrkor och museer, får förnimmelser och känslor som kan kännas direkta, träffande och trösterika.

Allert leker med färger och former. Ibland rör det sig om abstrakt konst och ibland om figurativ konst. Motiven kan vara allt ifrån fåglar och träd till abstrakta former med färgskiftningar.

Några av de mer figurativa verken.

Några av de mer abstrakta verken.

Allert hade en rad utställningar från 1980 och framåt.

Du kan läsa mer om Gerd Allert på denna sida.

25 Jun 2019