Konsthistorien börjar för mig under 1800-talets andra hälft när en grupp konstnärer lägger grunden för impressionismen. Därifrån utvecklas mängder av konstriktningar. På denna sida ska jag beskriva huvuddragen av de konstriktningar som tog vid från och med 1900-talets början.

Realism

Impressionism

Postimpresssionism

Expressionism

Kubism

Futurism

Abstrakt konst

Dadaism

Surrealism (om surrealismens grundare)

Action painting

Abstrakt Expressionism

Popkonst

Neorealism

Hyperrealism