Som konstsamlare finns det oftast en fokuspunkt som överordnar allt annat, och det är självklart att hitta konst som man tycker är värd att samla på. När man samlar på konst är detta i de allra flesta fall mer än nog i form av tidsförbruk. Det tar tid att lära sig om konsthistorien, dess inriktningar, genre, konstnärer, men kanske framför allt, dess värde. Att samla på konst kan man göra på flera olika vis. En del fokuserar på det som är värdefullt ute på marknaden, andra på de som är värdefullt för en själv.

Ja, det finns en hel del att hålla koll på när man intresserar sig för att samla på konst. För de allra flesta som handlar med konst är det konsten i sig som är det som gör att man fortsätter att vara en del av marknaden. Det är för att man brinner för just konst och kanske inte nödvändigtvis hur marknaden i stort ser ut. Men oavsett vad som är viktigast för en själv, om det är konstens värde på en auktionsmarknad, ens eget estetiska öga, eller allmänhetens tycke och smak, så finns det några punkter som faktiskt alla måste ha koll på när man köper och säljer konst, och det är skattereglerna för detta. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Skatteverket vittnar nämligen om att så många som sex utav tio privatpersoner som säljer konst faktiskt inte överhuvudtaget skattar på den vinst som kommer ut av det.

På Skatteverket finns det, som för all annan försäljning, regler och krav på hur, vad och vilken typ av vinst och försäljning som behöver tas upp i ens enskilda eller företagets deklaration. Exempelvis är det ett måste att deklarera all vinst över 50.000 kronor. Det finns dessutom en rad regler kring hur man gör om man säljer och köper under samma år och hur detta ska uppges i ens deklaration. Men det kan vara svårt att som konstsamlare, om man själv inte är insatt eller intresserad av denna typ av kunskap att faktiskt göra rätt för sig. Därför finns det människor som har koll, expertis inom området och som man kan ta hjälp av.

Ta in hjälp utifrån

Om man inte själv har koll på alla de skatteregler som finns vad gäller för att köpa och försäljning av konst så finns det nämligen revisorer som kan hjälpa en med skattereglerna. För att vara konstsamlare är faktiskt inte enbart en hobby, eller ett intresse som man utövar för att man är intresserad i konst. Det är även någonting som man kan tjäna pengar på. Men det gäller att man gör rätt för sig. För även om det handlar om att man köper och säljer konst, som för många är den stora passionen i livet, så är det också ett företag, och att driva företag kräver annan kunskap en enbart intresse i konst. Precis som med många andra företag så gäller det då att anlita människor som kan göra det man själv inte har koll på i ens företag, exempelvis skatt.

Om man ser på konstsamlandet som just det, ett företagande så kan det vara lättare att förstå och motivera för sig själv till varför och hur man ska ta in hjälp i sitt företag. En rekommendation som många nya förtagare ofta får från människor som arbetat länge i branschen, är just att ta in expertis på de områden man själv inte är expert på. För någon kan det tyckas som en självklarhet, för andra som en onödig utgift. Men vad det i slutändan handlar om är att lägga sin tid på sådant som man själv faktiskt är bra på, och det finns det många anledningar till. För om man väljer att själv sköta allting inom konstsamlingen, alltså både själva försäljningen och inköpen, men även allt administrativt runt om kring och all bokföring som krävs, så finns det stor risk att man inom en snar framtid drunknar i arbete.

Den största risken är dock att ens konstsamling helt enkelt inte kan gå runt och fungera som den ska, därför att man som samlare inte har tid och energi till att göra det man faktiskt är bra på. Alltså att leta, köpa och sälja konst.

Att investera i framtiden

Även om man vid första anblick kan tänka att man kan klara deklaration, bokslut, årsredovisning och så vidare själv, så är det många som inser efter hand att det var lättare sagt än gjort. För att göra bokföring, precis som att vara konstsamlare, är någonting som kräver träning, kunskap och färdighet. Det är inte alla som detta faller sig naturligt för. Att ta in en revisor som därför är specialiserad på skatteregler, moms, deklaration och det som man kan tänkas behöva hjälp med vid köp och försäljning av konst, kan därför vara ett sätt att få mer tid till det man själv är bra på, nämligen konsten. En revisor avlastar således på de områden som man själv inte är insatt i så att man själv som konstsamlare kan fokusera på det som är absolut viktigast för en själv, att hitta, att köpa, att sälja, att bevara och att värdera konst. Det ger en alltså mer rum och tid till att värdera det konstnärliga hantverket, i stället för att sitta med lagar, siffror och regler.

Precis som att arbeta som konstnär så är de många konstsamlare som arbetar själva, och sköter mycket av jobbet på egen hand. Inom konstföretagande precis som inom mycket annat företagande är det norm att arbeta mycket och med stort engagemang. Men om man ska arbeta mycket så ska man också lägga sin tid på det man är bra på och har en passion i. Det är att vara smart med sin tid som i slutändan kommer vara en investering i konsten. Att anlita människor i ens företag som sköter administration och ekonomi är att investera i det egna konstsamlandets framtid. Det kostar nu men i slutändan är det högst troligt att det snarare kan ses som en vinst, än en förlust.

4 Mar 2022