Utvecklingen inom AI har kommit så långt att ett abstrakt konstverk kan skapas på mindre än en sekund. Har vi hamnat i ett läge där konstnärer inte längre finns? Svaret är nej men utvecklingen är helt klart fascinerande.

Vad AI kan

För att en Artificiell Intelligens ska kunna skapa ett abstrakt konstverk krävs det att det har lärt sig hur tidigare konstverk ser ut. Det nya kan visserligen vara helt unikt men det baseras på allt möjligt gammalt.

Ett av de AI som skapar ett nytt konstverk varje gång man trycker på refresh är sajten thisartworkdoesnotexist.com. Väldigt mycket av det som då genereras är tilltalande. Du ser några exempel på bilderna i detta inlägg. De finns bara i dessa "upplagor". Om du vill se fler exempel kan du hitta det här.

Vad AI inte kan

Det är framför allt tre saker som ett AI inte kan när det gäller att skapa konst.

Mänskliga konstnärer skapar konst med sina händer på en tredimensionell yta. Det kanske inte verkar som att en duk är tredimensionell men det är den även om den tredje dimensionen inte är så framträdande. Alla som har sett ett originalverkt av Bengt Lindström vet att han arbetade med djup i sina målningar eftersom han lät oljefärgen träda ut från duken i tjocka lager och klumpar. Där har vi ytterligare ett exempel på den tredje dimensionen. Man måste sätta in AI i en robot som kan hantera penslar och färger innan vi kan vänta oss originalverk som motsvarar mänsklig konst.

En människa kan få inspiration från många håll. När ett AI skapar abstrakt konst sker det baserat på tidigare konstverk inom samma kategori. AI:t skapar nytt baserat på gammalt, sådant som kallas domänspecifikt. AI skapar ny abstrakt konst baserad på gammal abstrakt konst. En människa kan skapa ny abstrakt konst baserad på inspiration från en maträtt, inspiration från en utsikt över havet eller baserat på inspiration från en dröm. Inspirationen kan komma ifrån helt andra områden vilket gör att det nya är genuint nytt.

Många konstkännare menar att konst definieras av att det väcker känslor. För att det ska vara möjligt måste konstnären ha en avsikt med sitt verk. Konstnären vill åstadkomma något särskilt och om konstnären lyckas med sin avsikt uppfattar betraktaren av konstverket skaparens intention. Ett AI har ingen intention. När man som betraktare läser in en intention eller en känsla i ett konstverk beror det helt på betraktaren.

Det betyder att det egentligen inte spelar någon roll om en konstnär har haft en intention eller om ett AI har skapat konst utan intention. Man kan ju aldrig riktigt veta vad betraktaren läser in. Det är ju fullt möjligt att betrakaren läser in känslor och intentioner som inte fanns där hos konstnären. Då är skillnaden mellan att sakna intention och att ha en annan intention än den betraktaren läser in mycket liten.

Framtiden

Vi har sett exempel på att grisar och elefanter skapar konst som säljs till höga priser. Det är inte långt bort tills en robot med inbyggt AI kan skapa konst med pensel, färg och en duk. Kommer det att uppskattas mer än en affisch eller ett digitalt ögonblicksverk? Troligtvis.

Om vi människor tycker om en verk gjort av ett AI finns det en marknad för AI-genererad konst i framtiden. Om det någonstans blir oss likgiltigt kommer AI-genererad konst att gå oss helt förbi. Det intressanta är om man kan få ett AI att gå bortanför en domän när det hämtar "inspiration" till sitt verk, som människor kan göra, och om det går att skapa en artificiell intetion och känsla hos det skapande AI:t. I så fall är människan som konstnär konkurrensutsatt i framtiden.

När ett AI kan skapa konst som är minst lika bra som en människas måste människan hitta nya områden att uttrycka konstnärlighet inom. Detta är svårt att förutse var och hur eftersom det ligger i den verkliga konstens natur att bryta ny mark. Det kan vi alltid se fram emot.

 

19 Sep 2020