Pierre-Auguste Renoir är en av de stora konstnärerna i konsthistorien och en av grundarna av konstriktningen impressionism. I detta inlägg beskriver jag hans tidiga år, formandet av impressionismen och de senare åren av Renoirs karriär.

    Det kanske mest kända konstverket av Renoir - Bal du moulin de la Galette.

De tidiga åren

Renoir (f. 1841) växte upp under enkla förhållanden. Han var en arbetarklass-son i en familj som hade det så svårt att han tvingades sluta skolan som 13-åring och börja arbeta på en porslinsfabrik. Väl där upptäckte fabrikens porslinsmålare att unge Auguste hade talang för måleri. Han blev därför lärling i porslinsmåleri och lyckades relativt bra med detta. Intresset för konst växte och han började ta kurser i konstmåleri. Vid 21 års åler började han på en konstskola där han träffade några av de konstnärer som blev hans närmaste vänner under en längre tid. En av dessa var Claude Monet.

Auguste Renoir hade alltid ont om pengar under sina tidiga år. Att jobba kvar på porslinsfabriken var en nödvändighet för att ha råd med konstutbildningar. När porslinsfabriken gick i konkurs och Renoir blev utan inkomst fick han förlita sig på sina vänners välvilja. För en konstnär är det inte bara boende och mat som kostar pengar utan även målardukar, penslar och färger. Han fick bo hos sina vänner och låna deras studios för att måla. Det kan vara bristen på färger som gjorde att Renoir och hans närmaste vänner målade med grova penseldrag.

Impressionismen

Impressionismen är en konstriktning som startade i slutet på 1860-talet och början av 1870-talet. Sättet att måla och själva slutprodukten visar konstnärens intryck (impression) snarare än en förskönad verklighetsskildring. Andra konstnärer målade detaljerat och realistiskt. Imipressionisterna målade så som de kände och ofta var det med breda penseldrag och prickar.

Idag är det Claude Monet som är den främsta företrädaren för konstriktningen. Vid hans sida fanns Renoir som var med och formade sättet att måla. De hade många likheter i sättet och måla och influerades också starkt av varandra. Konstnärerna satt ofta bredvid varandra och målade samma scenerier. När man tittar på de mest kända konstverken i efterhand kan man dock se att Monet typiskt målade landskapsbilder, stadsmiljöer och natur medan Auguste Renoirs motiv och tavlor främst visar människor i vardagssituationer. Renoir ville visa glädje och det vackra med sina målningar. Därför valde han ofta människor i situationer där de upplevde och uttryckte glädje och uppsluppenhet.

Impressionisternas tavlor började synas på utställningar under 1960-talet och 1970-talet. De fick dock ingen direkt positiv respons och inkomsterna var knappa. I ett försök att rikta mer fokus på deras egna verk anordnade de en impressionistisk utställning i Paris 1974. Den fick ett svalt bemötande, och inbringade inte heller några pengar, men var ett historiskt viktigt landmärke. Efter det började uppmärksamheten kring Monet, Renoir och deras likar att bli allt mer positivt.

    En av mina personliga favoriter - Två flickor som läser i en trädgård.

De senare åren

Medan andra impressionister som Monet och Paul Cézanne utvecklades mot en mer abstrakt och egen stil valde Renoir att bli mer detaljerad i sina senare målningar. Han hade kvar sin karakteristiska stil och hans särskilda blick för motivet. I sin strävan att bli ihågkommen som en av de stora klassikerna utvcklades han mot att förfina sitt måleri. Detta blev dock svårt i slutet av hans karriär då han fick reumatism och senare även en stroke. Man band fast penseln i hans hand för att han skulle kunna måla även i slutet av livet.

Under 1880-talet målade Renoir några av sina mest kända och omtyckta konstverk. År 1881 färdigställdes Roddarnas frukost, 1883 gjorde han Dans på Bougival och 1887 målade han Badande som alla hör till hans mest kända verk. Det kanske mest kända är Dans på Moulin de la Galette som han målade 1876.

Pierre-Auguste Renoir dog 3:e december 1919. Under sina sista år fick han se sin konst i de stora konsthallarna och muséerna. Han nådde sina mål under sin livstid. Idag är han en av de största franska konstnärerna genom tiderna.

27 Feb 2022