Surrealismen som skolbildning och stil härstammar från 1920-talet då poeten André Breton skrev det surrealistiska manifestet. Breton sägs i någon mening vara surrealismens grundare. Hans manifest inkluderade ett flertal estetiska uttrycksformer. Det var dock inte i första hand konst som han såg framför sig när han skrev sitt manifest. Det var dessutom endast en konstnär med i den grupp som urpsrungligen omgav honom. Det handlade snarare om poesi och litteratur.

Faktiskt var inte Bretons manifest det första. Tidigare i samma månad publicerade Yvan Goll, som var ledare för en grupp poeter och konstnärer, ett manifest med liknande ambitioner.

Det vänstra manifestet är från Goll med flera publicerat 1:a oktober 1924 och det högra är från Breton med flera publicerat 15:e oktober.

Termen surrealism kom dock inte ursprungligen från varken Breton eller Goll utan det var poeten och konstkritikern Guillaume Apollinaire som 1917 först myntade begreppet när han kommenterade kompositören Erik Saties verk. Så här långt kan man anta att det främst är musik och litteratur som är centrala i den surrealistiska traditionen. Var och när kommer konsten in i bilden? Surrealismen är ju idag främst förknippad med konstnärer som Max Ernst, René Magritte och Salvador Dali.

När Bretons manifest publicerades och spreds i oktober 1924 var Max Ernst en centralgestalt i konstriktniningen dadaism. Den blev delvis inlemmad i den surrealistiska konsten. 1929 anslöt sig Salvador Dali till rörelsen. Dali är den stora stjärnan inom surrealismen men han är uppenbarligen inte dess ursprung. Det finns dock en konstnär som har inspirerat Dali. Han har även inspirerat de andra surrealisterna som Ernst, Miró och Magritte.

Hieronymus Bosch, egentligen en pseudonym, föddes i Nederländerna runt år 1450 och målade sina mest kända verk runt år 1500. Han målade religiösa motiv men förvrängde vissa inslag till den grad att figurerna övergick till surrealistiska inslag och ibland futuristiska. Det förekommer t.ex. flygande maskiner, aliens och robotar i några av hans verk. Ett av de mest kända verken är Lustarnas trädgård (eng. The Garden of Earthly Delights) som är en triptyk. Där förekommer en rad förvrängda figurer och märkliga scener som har inspirerat många efterföljare. Däribland Pieter Bruegel, Max Ernst, Joan Miró och Salvador Dali.

Salvador Dali medger att han är en efterföljare av Bosch. Dali är inte bara en efterföljare i stil utan han har också inspirerats av och lånat stoff från Bosch. Delar av verket ovan har blivit kända i sig. Till exempel trädmannen och den slukande syrsan.

Det finns även andra motiv av Bosch som var före sin tid och något som kan betraktas som tidig surrealism.

Bosch verkar ha haft som avsikt att visualisera mänskliga lustar som inbegriper konstformer, mat och sex. Han antas också illustrera ondska och demoner som hör till helvetet. Det är kanske främst det senare som har fått honom att förvrida sina karraktärer.

Här följer några surrealistiska verk som har inspirerats av Bosch.

Det spekuleras i att fiskkvinnan av Magritte är inspirerad av Bosch. Bosch målade en figur med människoben och en överdel i form av en fisk. Mer uppenbara kopplingar kan man se mellan Bosch klippformation och Dalis liknande målning (the great masturbator) som finns i ett flertal varianter.

Det vänstra verket är målat av Bosch och det högra är målat av Dali.

Även den svenska konstnären Sven Erik Johansson som har en surrealistisk stil har inspirerats av Bosch. Johansson har inte själv velat tillskriva sig tillhörighet till surrealismen, vilket man lätt gör när man betraktar hans konst, eller någon annan -ism men det är känt att han bl.a. är inspirerad av Bosch.

Vad ansåg då Breton om Bosch? Breton tillskrev Bosch många av de kvalitéer som han skrev in i det surrealistiska manifestet. I den mening kan man säga att även Breton såg Bosch som en surrealistisk anfader. Kanske rent av den första surrealisten. I alla fall inom surrealistisk konst.

Kommentera gärna vad du känner till om Bosch och hans påverkan på surrealismen.

3 Jul 2021