Streetart eller gatukonst är en konströrelse som går bortom graffiti. Det som utmärker graffitin är dess teknik och icke lagliga aktioner. Streetart baseras på mer blandade tekniker och material samt balanserar på gränsen till vad som är lagligt.

Utmärkande för streetart är att verken syns i en offentlig miljö. De kan beskådas av alla som rör sig i miljön. Ytterligare en aspekt är att skapa debatt med en provocerande stil. Det finns också inslag av humor.

Yarn bombing (kallas också stick-graffiti) är ett exempel på streetart som har ett stort mått av humor då man klär in stolpar, statyer och träd med färgglada enorma "benvärmare" eller stickade tuber. En väldigt svensk variant av streetart är rondellhundar som började förekomma 2006 och som i någon mening var en protest mot samhällets syn på konst och dekoration i det offentliga rummet. Det är känt att vandalisering har förekommit vilket man som konstnär tycker är förkastligt.

Det intressanta med streetart och graffiti är att det till en börjande betraktades som vandalisering men som efter en tid började att ses som konst och utsmyckning. Det förhöjde många grå områden med färg och form. När den mer rumsrena gatukonsten tar plats i den offentliga miljön riskerar den dock att bli förstörd.

Hur skiljer sig då streetart från konst i det offentliga rummet eller det som på engelska kallas public art? Offentlig konst har ofta en beställare, utförs av en etablerad konstnär och är sanktionerad (d.v.s. godkänd och betalad av stadens ledning). Gatukonst är inte sanktionerad och är skapad av independent-konstnärer som ännu inte är eller aldrig blir erkända.

Det uppstår då något av en paradox när en stad initierar streetart. Så kan man säga är fallet i städer som Västervik och Borås. I Västervik anordnar man en street art festival. Den kommer att hållas i sommar som ett av få konstevenemang som faktiskt kan genomföras trots coronaspridning.

Street art festivalen i Västervik planeras att hållas i augusti vilket möjliggörs genom att den har flyttats ut från stadskärnan samt inte drar till sig stora folkmängder samtidigt. Det är i skrivande stund inte beslutat att festivalen ska hållas men enligt plan i dagsläget ska den bli av.

I Västervik handlar det alltså om en sanktionerad form av streetart. Tar det inte udden ur konstformen? Hur kan genren vara independent när den får stöd från det offentliga.

Borås stad har gjort sig känd som en konststad med utmärkelser som årets stadskärna. Staden är känd för sina skulpturer på offentliga platser. De senaste åren har väggmålningar blivit allt vanligare. Det är organisationen No Limit som ligger bakom och i september 2020 arrangerar de ytterligare en festival med internationella konstnärer för att skapa konst på husväggar.

Det är konstnärer inom graffiti-rörelsen och streetart som ska medverka i festivalen men de gör det med stadens godkännande. Vart tar det samhällskritiska vägen och hur kan man prata om att det är något annat än konst i det offentliga rummet?

Gränsdragningen blir mycket diffus.

Oavsett vad man kallar det eller varför konsten finns i den offentliga miljön kan man uppskatta den. Kanske kan man uppskatta den mer om man känner till det bakomliggande syftet och budskapet. Ljusskygga konstnärer brukar inte deklarera varför de skapar otillåten konst på stadens väggar. Samtidigt är det när vi får syftet som vi kan börja se konst från ett nytt perspektiv.

Ta chansen under sensommaren att beskåda gatukonst och konst i det offentliga rummet. Den är på frammarsch.

 

6 May 2020