När man tänker på kreativitet verkar många associera kreativitet med å ena sidan uppfinningar eller uppfinnare och å andra sidan konst och konstnärer. Det är väl helt klart så att kreativitet kan relateras till en mängd andra aspekter och yrkeskategorier. Kreativitet som fenomen har ingen särskild tillhörighet. Vi kommer ändå inte ifrån att konst kräver kreativitet.

Jag ska inte diskutera vad konst är men gärna vad kreatitivet är i allmänhet och kreativitet i relation till konst i synnerhet. Kreativitet kan beskrivas på två sätt:

  • En smal definition
  • Ett mångsidigt fenomen

En definition av kreativitet

Kreativitet definieras enklast så här: något nytt som också är nyttigt. Det är kombinationen av detta som är avgörande. Att skapa något nytt är inte svårt. Man kan dra några streck i sanden på ett sätt som ingen annan har gjort tidigare. Det är nytt men är det kreativt? Nyttigheter finns det gott om, naturen förser oss med nyttigheter och även gamla saker kan vara nyttiga. Det nyttiga är inte kreativt men det kreativa måste vara nyttigt. Nya saker som dessutom är nyttiga fångar vad kreativitet är.

Nu kommer det säkert en fråga eller invändning på vilket sätt konstverk är nyttiga. Här kan man välja en bred tolkning och säga att det som tillför användaren något, t.ex. en skön känsla eller en ökad trivsel, är en aspekt av nyttighet. Vi säger till exempel att viss mat är nyttig och att det är nyttigt att motionera. En synonym till nyttig är användbar. Med detta sagt är det inte långsökt att mena att det vackra, det dekorativa eller sådant som får oss att må bra är nyttigt. Om det får oss att må bättre finns det någon aspekt av nyttighet och användbarhet hos konstverket.

Man kan också tala om kreativitet med stort K och kreativitet med litet k. Kreativitet med stort K innebär att det är nytt för samhället eller till och med världen och att det är en nyttighet för en majoritet av befolkningen. Kreativitet med litet k innebär att det är nytt för kreatören och nyttigt för denna person. Det senare tillåter att jag kan komma på något nytt för mig som andra kanske redan har kommit på. Om jag inte har blivit influerad av andra har jag utfört något kreativt.

Kreativitet som ett mångsidigt fenomen

Som en fortsättning på kreativitet med stort och litet k kan man diskutera kreativitet ur olika synvinklar. Det vanliga är att man pratar om kreativitet som de fyra p:na. Dessa står för:

  • Person
  • Process
  • Produkt
  • Plats

Man kan prata om vissa personer som mer kreativa än andra. Man kan också prata om kreativitet som en process. Det vanliga är att prata om kreativitet i termer av en produkt (som är ny och nyttig). Det sista p:et är lite av en nödlösning. Det handlar inte främst om en fysisk plats så mycket som en fysisk och social miljö som mer eller mindre gynnar kreativitet. Vissa platser och sociala miljöer underlättar för kreativitet med andra försvårar den.

Ytterligare en aspekt som kan spela viss roll är skillnanden mellan barns och vuxnas kreativitet. Det verkar som att barns kreativitet är mer divergent (tänker kreativt utanför boxen) medan vuxna med sin erfarenhet och expertis är mer konvergenta (eller tänker kreativt inom boxen). När konstnärer som Joan Miró och Paul Klee som avsiktligt försökte skapa konst som om de vore barn kan man fråga sig om de kunde bortse ifrån all sin erfarenhet och tänka enkelt och bortanför det välkända samtidigt.

Kreativitet och konst

Kreativitet i relation till konst kan beskrivas som den kreativa personen, d.v.s. konstnären, som utför en kreativ process. Resultatet av denna process är produkten, d.v.s. själva konstverket. Slutligen kan man tänka sig att det behövs vissa förutsättningar för att konst ska bli möjligt. Hit hör bra material som färger, dukar och penslar. Hit hör också tid och utrymme för att skapa konstverk. Vissa behöver inte bara en fysisk lokal, en ateljé, utan någon som försöljer konstnärskapet. Historiskt har vi pratat om patroner, d.v.s. någon som vill ge ett bidrag till konstnären för att denna ska skapa vissa konstverkt som motprestation men att pengarna räcker för att leva och skapa fler verk. Numera får vissa konstnärer statligt stöd eller stipendier.

När man tittar på varför vissa individer lyckas som konstnärer kan det alltså förklaras av att de har något särskilt som personer samtidigt som de utför en viss kreativ process som leder till något nytt och nyttigt i form av ett konstverk. Därtill bidrar omgivningen till att ge förutsättningar för konstnärsskapet. Ibland behöver vissa individer en tuff miljö för att kunna skapa. Det vanligaste är dock att konstnärer som lever under goda förållanden skapar bäst.

Det svåra med konst och konstnärskap är att kreativitet inte alltid uppstår i rätt tid. Om någon skulle skapa abstrakt konst före impressionismens tillkomst skulle det inte ens betraktas som konst. Att vara före sin tid, när samhället inte är moget för det alltför nya, för med sig att verket bara är nytt men inte nyttigt. Ingen kan njuta eller glädjas åt verket. Den, å andra sidan, som gör ett stilleben som liknar något som har gjorts mängder med gånger har inte gjort något nytt. Den har bara praktiserat sin målarkompetens.

Kreativitet har därför en långsam utveckling där det nya bygger på det som är standard i samtiden. Konsthistoriens olika riktningar bygger på föregående perioder. Man kan alltså se att kreativitet har en personoberoende rörelse där sättet att skapa konst och sättet att betrakta konst successivt utvecklas. Med detta synsätt är imspressionismen en kreativ utveckling från det tidigare, realistiska synsättet. Expressionismen är därefter en kreativ utveckling av impressionismen. Kubismen är också den en kreativ utveckling av sentida impressionism.

Är konst alltid kreativ?

Om man skiljer på konsthantverket som en förmåga att genom en tränad öga-hand-koordination skapa en bild/form och att kunna skapa en bild/form som är ny och nyttig inser man att konstutövandet inte alltid måste vara kreativt. Att skapa ett konstverk, som är nytt och nyttigt, är sannolikt lättare för den som kan hantverket. Det finns en klar koppling mellan hantverket och kreativitet men det ena kan existera utan det andra.

Personligen är det kreativitet och konsthantverket som är mest tilltalande. Vad tycker du?

 

19 Mar 2019