För ungefär tio år sedan blev det populärt med förläsningar som illustrerades under tiden föreläsaren talade. Två personer som använde sig av detta var Ken Robinson och Daniel Pink. Den förste talade om kreativitet och den andre om motivation. Trots att vi då helt hade gått över till digitala visuella tekniker kändes dessa illustrationer som gjordes för hand, alltså i allra högsta grad analoga, som nyskapande.

För tio år sedan var illustrationerna uppspeedade så att man kunde se ganska utvecklade bilder och texter samtidigt som man hörde föreläsarens röst. Det var med andra ord inte helt i realtid. Upplevelser för tittaren är i realtid, d.v.s. att röst och bild är synkroniserade. Numera finns det duktiga illustratörer som ritar i realtid medan föreläsaren talar. De står tillsammans på en scen och bidrar till var sin del av föreläsningens innehåll.

Dessa realtidsillustratörer kallas för graphic recorders. Det de utför kallas graphic recording. Graphic recording är en särskild form av konst som i mycket går helt i motsatt riktning mot t.ex. oljemåleri. Att måla med olja tar ofta lång tid. Konstnären kan känna efter, ändra och lägga till. En graphic recorder måste omvandla det som sägs i nuet till bilder omgående. Inget kan begrundas eller ändras. Man får en chans och den ska omsättas direkt.

Föreläsaren Hasse Carlsson arbetar tillsammans med realtidsillustratören Frida Adamsson. När han talar illustrerar hon. Det finns ett videoclip där Hasse intervjuar Frida för att få reda på hur Frida tänker när hon illustrerar. Hon beskriver det som att hon försöker fånga de centrala begreppen och använde dessa i både ord och bild i sina illustrationer. Du som är intresserad kan läsa mer om deras samarbete på hasseochfrida.se.

Man kan tänka sig att föreläsare som arbetar nära graphic recorders borde lära känna varandra väl och lära känna varandras innehåll väl så att illustratören redan före föreläsningen vet vad hen ska göra. Detta är en möjlighet men det är inte så Hasse och Frida arbetar. Inte primärt i alla fall. Hasse kan anlitas av olika arrangörer och de vill ha ett specialdesignat innehåll. Föreläsningarna blir därför sällan helt desamma. Det finns vissa inslag som återkommer men varje föreläsning är unik. Alltså blir också illustrationerna unika.

Jag tycker att det är spännande att även de analoga teknikerna utvecklas samtidigt som de digitala gör framsteg. Det är också intressant att det konstnärsskap som tar form i en graphic recorder är av en särskild kognitiv art. Det krävs vissa tankeförmågor för att bemästra konstarten att illustrera i realtid.

Ta chansen att uppleva detta kreativa och underhållande sättet att ta del av en föreläsning.

12 Jun 2019