Konstnären och mångsysslaren Enrico Baj hör inte, i mitt tycke, till de stora mästarna men han har ett unikt bidrag som bör lyftas. Det handlar om en målare, grafiker, skulptör och författare. Hans författarskap inkluderar litteratur om konst och då särskilt skrifter om avantgarde. Under en tid hade han nära samarbete med författaren och semiotikern Umberto Eco (skrev bl.a. Rosens namn). Precis som avantgarde-rörelsen var Baj en person som ville experimentera, bryta mönster och prova nytt.

Enrico Baj föddes 1924 i Italien. Han tvingades lämna landet som tjugoåring efter att ha irriterat myndigheterna. Den tidiga konsten var icke-figurativ med kopplingar till surrealism och dadaism. Han fortsatte sin stilmässiga utveckling när han startade en rörelse mot kärnvapen 1951. Detta ledde till ett tematiskt fokus på krig och det militära. Inte för att han gillade det utan för att han var ytterst kritisk.

Ett av hans mer typiska verk finns på moderna nationella konstmuseet i Paris. Verket heter Generalen och är något av en karikatyr av en general. Framträdande drag är de karakteristiska attributen som remmar och medaljer. Han använder funna objekt i verken som i fallet ovan där en rem med snören ingår. I övrigt ser figuren absurd och komisk ut.

Det finns också futuristiska inslag i hans bilder. Känslan är att han skildrar världen efter ett kärnvapenkrig. Faktiskt finns ordet apokalyps med i namnen på några verk. En bild skildrar två barn i en mörk miljö efter katastrofen. Här är han som mest svart. Många av hans figurer är också robotlika. Det är som att de som för krig och de som överlever krig är robotar eller är som robotar. Det är på dessa bilder man kan uppleva en känslomässigt dubbelhet. Det finns något komiskt och glatt över bildera samtidigt som de är ganska otäcka. Man kan inte bestämma sig vad man ska känna.

Just detta verk har jag av Enrico Baj.

Baj hade en period där han skapade variationer av kända konstverkt. Det var typiskt Da Vinci och picasso. Att han tolkar extremt kända verk tyder antingen på ett mod eller en viss självdistans eller båda. I mitt tycke tillför han något till originalen. Han gör samtidigt verken till sina.

Enrico Baj dog 2003. Så här i retrospekt kan man se att hans konstnärskap hade en brytpunkt vid Venedigbiennalen 1964. Efter det fick hans konst plats i många stora museer och gallerier. Han var en ledande figur inom sin genre.

 

Se ett videoklipp där jag pratar om Enrico Baj och särskilt ett av hans konstverk.

29 Mar 2019