Judisk rysk-fransk expressionisktisk konstnär.

Influerades av Picasso och Delaunay.