Kent Lindfors är en av våra stora samtida konstnärer. Tre tecken på detta är:

  • Han är en av 22 levande konstnärer som har statlig inkomstgaranti för konstnärer. Det ges enbart "för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv". Han har med andra ord konstnärslön för resten av sitt liv utan krav på motprestation.
  • Han är sedan 1990 invald i konstakademin (Kungliga akademin för de fria konsterna).
  • Han hade en stor utställning i Göteborgs konstmuseum 2016.

Lindfors liv

Lindfors föddes 1938 i Göteborg. Han har sedan dess levt och verkat i Göteborg. Under vissa perioder har han dock levt i andra delar av världen. Åren 1960-1965 studerade han vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm där han bodde men inte trivdes så bra. Själva studieåren gav heller inte det han hade hoppats på för att utveckla sitt konstnärsskap. När studierna var avslutade reste han till Sydamerika men hamnade snart i Spanien där han bodde i några år. Där hittade han sin stil i traditionella rötter som sedan dess har följt ett tydligt spår mot den senare konst som uttrycksmässigt är helt unik.

Före åren i Stockholm studerade han en kort tid vid Slöjdfreningens skola i Göteborg. Bortsett från sina konststudier är Lindfors beläst med bland annat studier i filosofi. Efter åren i Spanien behövde han dryga ut ekonomin genom arbete i Göteborgs hamn. Åren i Spanien och tiden i hamnen har präglat motiven i Lindfors konst. På senare år håller Lindfors till i Konstepidemins lokaler. Han har också varit lärare vid konsthögskolan Valand.

Lindfors konst

Utställningen i Göteborgs Kostmuseum, som fram till dess var Lindfors största utställning, innehöll konst från hans tidiga år till helt nya verk. De tidigaste konstverken är från 1960-talet med motiv från Spanien. De senaste är från Göteborgs hamn.

Lindfor har en grunden en realistisk stil. Man kan se det i nedan två verk. Från tiden i Spanien vävdes inslag av mystik in vilket man kan se i verket med fontänen.

 

När Lindfors hittade sin unika stil arbetade han med blandtekniker. Många av verken bearbetades under flera år innan de blev klara. Han börjar med en tecknik och lägger sedan, ibland efter flera år, till inslag med en annan tecknik. I vissa verk ingår även texter.

De senare verken kan uppfattas som icke-figurativa, d.v.s. abstrakta verk. Det Lindfors gör är att leka med perspektiv och lyfta upp vissa element i avvikande färger. Det som i vardagsmiljöer kan uppfattas som tråkigt och grått får i Lindfors verk andra färger som både förgyller och förvrider verket.